Voedselbank in zwaar weer: tijd voor steun!

9 april 2018

N.a.v. bericht in Tubantia “Einde dreigt voor Voedselbank Almelo vanwege geldgebrek” hebben de linkse fracties in Almelo schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Leefbaar Almelo, GroenLinks, SP en PvdA maken zich ernstig zorgen over een dreigende sluiting van de voedselbank. Dat kunnen we niet laten gebeuren in Almelo waar – helaas – veel mensen te weinig inkomen hebben om op eigen kracht een goed voedselpakket samen te stellen. Het gaat daarbij ook om kinderen. Als de Gemeente Almelo besluit tot financiële ondersteuning, kan de organisatie verder en kunnen de mensen geholpen worden. Wij pleiten dan ook voor een zeer snelle behandeling van deze vragen met een voor de voedselbank positief besluit.

Dit zijn de vragen die we hebben gesteld:

1.         Kent u het bericht “Einde dreigt voor Voedselbank Almelo vanwege geldgebrek” d.d. 8 april 2018 (Tubantia)?

2.         Wat vindt u ervan dat de voedselbank de noodklok luidt en op het randje van sluiting staat?

3.         Is er n.a.v. de situatie bij de voedselbank al contact geweest van de zijde van het college met de voedselbank? Wat is de stand van zaken van dat contact?

4.         Welke rol ziet u voor het college om een dreigende sluiting te voorkomen en daarmee 220 gezinnen die zijn aangewezen op de voedselbank, voor acute nood te behoeden;

5.         Bent u bereid om in 2018 de exploitatiekosten voor rekening van de gemeente te nemen;

6.         Ziet u naar aanleiding van het bericht reden om een deel van de armoedegelden – voor zover het rechtstreeks toekomt aan kinderen – te oormerken en te bestemmen voor de voedselbank?