Door op 17 oktober 2014

Ziggo en de Cogas

Ook wij zijn als PvdA fractie overvallen door de berichten van Cogas. De Cogas heeft het contract met Ziggo opgezegd! Of is het andersom? Wat is er aan de hand? Speelt glasvezel een rol? Verplicht overstappen, geen tv en internet meer.

Tienduizenden mail adressen worden opgeheven. Wat een enorme digitale volksverhuizing is dit. Wat zijn de praktische en financiële consequenties! Zijn de aandeelhouders van de Cogas, de gemeenten, voldoende betrokken geweest bij deze keuze waarbij ook rekening kon worden gehouden met de belangen van de burgers. Of zijn de gemeenten en dus ook Almelo in gebreke gebleven haar inwoners over deze ingrijpende verandering  op de hoogte te brengen?

De fractie van de Partij van de Arbeid wil op korte termijn opheldering ven het college van B en W en gaat hierop actie ondernemen.