10 mei 2017

Zorgen over huisvesting Paco Plumtrek

Paco Plumtrek nam op 28 april 2017 zijn nieuwe plek in de Kolkschool officieel in gebruik. Na een periode van onzekerheid had het undergroundste podium van Almelo weer een eigen plek. Helaas lijkt de feestvreugde van korte duur. De verhuisdozen zijn nog niet eens fatsoenlijk uitgepakt, of de huurbaas – de gemeente Almelo – meldt bij Paco Plumtrek dat er waarschijnlijk een koper voor het pand is, en dat de kans groot is dat de huurovereenkomst op korte termijn wordt opgezegd. Namens de fracties van PvdA, Almelo Centraal, Leefbaar Almelo, D66, ChristenUnie en GroenLinks heeft Marjolein Wessels hier dinsdag 9 mei vragen over gesteld aan het college.

Voor Paco Plumtrek is de verhuizing een intensieve klus geweest. Vooraf is dit besproken met de betrokken ambtenaar en is gevraagd naar het toekomstperspectief van de nieuwe locatie. Hierop is ambtelijk aangegeven dat niet werd verwacht dat de Kolkschool snel zou worden verkocht. We wilden van het college weten hoe ze hier zelf naar kijken. Ook hebben we het college gevraagd hoe deze gang van zaken te rijmen is met de eerdere uitspraken dat het college Paco Plumtrek wilde helpen met zoeken naar een geschikte locatie. Paco Plumtrek wil zelf de Kolkschool ook graag kopen, we hebben het college gevraagd of ze als koper serieus zijn genomen.

Wethouder van Wijk (cultuur) gaf aan dat het bij Paco Plumtrek bekend was dat de Kolkschool te koop stond en dat er dus geen zekerheid was over de toekomst. Ze vindt Paco Plumtrek belangrijk, maar vindt het geen gemeentelijke taak om de huisvesting daarvoor te regelen. Dat begrijpen we, maar de hele gang van zaken rond de verhuizing blijft zuur. De wethouder heeft toegezegd dat ze in gesprek gaat met Paco Plumtrek. We hopen dat de wethouder en Paco Plumtrek tot een toekomstbestendige oplossing kunnen komen, waarmee we deze waardevolle culturele club voor onze stad behouden.