Duurzaamheid en groen

Duurzaamheid moet. Voor de gemeente, maar ook voor uw huishouden. Wij willen dat de gemeente 100% duurzaam inkoopt en 100% duurzame energie gebruikt. Daarnaast willen wij u ondersteunen bij het energiezuinig maken van uw huis. Bij nieuwbouw leggen we gebruik van schone energie vast. Wij willen ons vastleggen op een klimaatneutrale doelstelling voor Almelo. Intensieve veehouderij past niet bij de visie van de PvdA Almelo.

Wij vinden duurzaamheid bepalend als het gaat om de toekomst van Almelo, zowel morgen als voor toekomstige generaties. Beleid staat dan ook in het teken van evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. De gemeente geeft het goede voorbeeld: het bestuurs- en ambtenarenapparaat moet daarom behalve langs de lijn van de sociale agenda, ook langs de lijn van duurzaamheid zijn opgebouwd.

  • In het collegeakkoord moet een ‘klimaatneutraal’-doelstelling voor de stad worden opgenomen, uiterlijk in 2039.
  • Investeren in isolatie, dubbele beglazing en duurzame energie.
  • Het garant staan van de gemeente bij het geven van leningen en ondersteunen van bewoners met kennis over isolatie, duurzame energie en andere energiebesparende maatregelen.
  • Het openen van een Duurzaamheidsloket.
  • De PvdA vindt groen in de buurt belangrijk. Daarom willen wij meer Groene daken, staan wij positief tegenover ‘verticale tuinen’ en meer groen in wijken.

  • Intensieve veehouderij past niet bij de visie van de PvdA op de inrichting van het buitengebied, ecologisch boeren en hoe je omgaat met dierenwelzijn.