Openbaar vervoer

Fietsers en het openbaar vervoer hebben bij de PvdA altijd voorrang. Zo ook in ons binnenstadbeleid. Voor automobilisten realiseren we om het winkelwandelgebied in het centrum, voldoende parkeervoorzieningen en de komende jaren ook steeds meer oplaadpunten voor elektrische auto’s. Voor fietsers is het credo: voldoende fietsenstallingen in de binnenstad, bij wijkwinkelcentra en transferpunten naar bus, tram of trein. De ‘fietssnelweg’ (groene route) door het centrum is een publiekstrekker en kan wat de PvdA betreft nog slimmer worden benut en uitgebreid.

De PvdA wil na de geslaagde revisie van het stationsgebied, dat ProRail haast maakt met de geplande vernieuwingen op het perron, zoals het verkleinen van de loopafstand van de hoofdsporen tot het tussen-spoor voor reizigers naar Marienberg. De maatregelen komen het gebruiksgemak van passagiers ten goede, zeker voor minder mobiele reizigers.

De PvdA wil een brede maatschappelijke discussie over de invoering van gratis of prijs-gereduceerd openbaar vervoer. Zo zorgen we dat bussen zoveel mogelijk mensen in plaats van lucht vervoeren. Proeven met doelgroepen (minima, ouderen en mensen met een beperking) gecombineerd met spits- en daltarieven zijn voor de PvdA de moeite van het discussiëren waard.