Door Jorien Geerdink op 6 april 2015

Algemene Ledenvergadering

De PvdA Almelo houdt donderdag 16 april een Algemene Ledenvergadering. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in wijkcentrum de Schelf (zaal 3), Binnenhof 51,in Almelo. We beginnen om 20.00 uur met de vergadering.


Agenda Algemene Ledenvergadering PvdA Almelo

Inloop vanaf 19.30 uur,
Voorzitter: Herman Zwerink

 • Opening
 • Vaststellen agenda en mededelingen
 • Verslag ALV 29 januari 2015 (bijlage)
 • Verslag PvdA kascommissie (bijlage)
 • Stand van zaken fractie
 • Terugblik provinciale verkiezingen (bijlage evaluatie campagneteam)
 • Oproep kandidaten voor afvaardiging congres
 • Afscheid Han Meijerink
 • Secretaris
 • Rondvraag
 • Sluiting

bijlagen ALV 16april

Jorien Geerdink

Jorien Geerdink

Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Één van de kandidaten waarop gestemd kan worden ben ik. Als volksvertegenwoordiger zou ik graag bijdragen aan een stad waar het goed geregeld is voor iedereen. Ik vind het belangrijk dat een volksvertegenwoordiger zichtbaar, toegankelijk en benaderbaar is voor de mensen in de stad. Als volksvertegenwoordiger wil ik tussen

Meer over Jorien Geerdink